Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-09-21

Sammanträde 2016-09-21

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

2 Avstängningsärende Sunnerbogymnasiet, sekretessärende

3 Redovisning betygsresultaten/antagning gymnasiet/bilaga

5 Redovisning av behörighet och nationella prov läsåret 2015/16

- Ann-Christin Peterson Rosén, kl 13.45

6 Elevärende, sekretessärende - Hans Holmqvist, kl 13.55

7 Remiss från Tekniska förvaltningen- Verksamhetsplan för minskad

8 Familjecentralen Lagan/ bilaga - Hans Holmqvist, kl 14.10

9 Kvalitetsredovisning 2-2016/ bilaga - Birgitta Holmberg kl 14.20

10 Information om lärarlönelyftet - Birgitta Holmberg, kl 15.00

11 Interkommunal ersättning läsår 2016/17

- Marie Steneland, Peter Claesson, kl 15.10

12 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 15.20

13 Ny avdelning på Fogdeskolan - Nils-Göran Jonasson, kl 15.40

14 Önskemål om nybyggnation av Bolmsö skola från Bolmsö/ Tann-

åker och Föräldraföreningen på Bolmsö skola/ bilaga
- Nils-Göran Jonasson, kl 15.50

15 Val av ny ersättare till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

samt ny kontaktpolitiker - Linda Hellström
Nils-Göran Jonasson, kl 16.00

17 Delegerande ärenden

Ordförande
Stefan Willforss

Kallelse
2(2)
Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse
1(2)
Barn- och utbildningsnämnden

§130 Avstängningsärende Sunnerbogymnasiet (sekretess)

§133 Redovisning av behörighet och nationella prov läsåret 2015/2016

§134 Elevärende (sekretess)

§136 Samverkansavtal för familjecentralen i Lagan

§138 Information om lärarlönelyftet

§139 Interkommunal ersättning läsåret 2016/2017

§141 Information om planering av ny avdelning på Fogdeskolans förskola

§142 Önskemål om nybyggnation av Bolmsö skola från Bolmsö/Tannåker och Föräldraföreningen på Bolmsö skola

§143 Val av ny kontaktpolitiker

§145 Delegerande ärenden