Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-02-15

Sammanträde 2017-02-15

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

2 Informationsärenden, kl 8.15

- Information om Familjecentralen i Lagan lokaler. - Hans Holmqvist, kl 8.20

3 Förslag till utökad timplan pga ökning av antalet

undervisningstid matematik. Beslut om ny ramtimplan - Hans Holmqvist, kl 8.30

4 Förslag till beslut om Resursfördelning grundskola inför läsåret

2017 - 2018 - Hans Holmqvist, kl 8.40

5 Motion förskoleutbildning /bilaga - Kajsa Åkesson, kl 8.50

6 Värdegrundsarbete lå 2016/2017 Lidhultskolan, Vittaryds förskola

- Kristina Linde, Anna Wååg kl 9.00

7 Gymnasieutredningen/ bilaga - Jimmie Nilsson, kl 9.20

8 Ansökningsstatistik till gymnasieskolan 2017/2018

9 Beslut om resursfördelning svenska som andra språk

10 Beslut om resursfördelning grundsärskolan/gymnasiesärskolan

11 Yttrande vindkraftsplan - Jenny Wikby, kl 10.20

12 Om- och tillbyggnation av Bergalyckans förskola

13 Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor år 2017

- Marie Steneland, Peter Claesson kl 10.40

14 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 10.50

15 Bokslut 2016 - Marie Steneland, kl 11.10

16 Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder med anledning av

maxtaxa - Marie Steneland, kl 11.20

17 Mätpunkter avseende elevantal i grundsärskolan

18 Val av ny ersättare i BUN samt val av ny kontaktpolitiker till

Hjortsbergskolan, Harabergsgatans förskola, Strömgatans
Förskola.
- Nils-Göran Jonasson, kl 11.40

19 Val av ny kontaktpolitiker till Familjecentralen i Ljungby

- Nils-Göran Jonasson, kl 11.50

21 Delegerande ärenden

Ordförande
Stefan Willforss (C)

Kallelse
2(2)
Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse
1(2)
Barn- och utbildningsnämnden

§19 Förslag till beslut om resursfördelning grundskola inför läsåret 2017/2018

§21 Beslut om resursfördelning svenska som andraspråk läsåret 2017/2018

§22 Beslut om resursfördelning grundsärskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2017/2018

§24 Om- och tillbyggnation av Bergalyckans förskola

§25 Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor år 2017

§28 Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder med anledning av maxtaxa

§30 Val av kontaktpolitiker Hjortsbergskolan och Harabergsgatans och Regnbågens förskolor

§31 Val av ny kontaktpolitiker till familjecentralen i Ljungby

§33 Delegerande ärenden