Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-09-20

Sammanträde 2017-09-20

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

2 Informationsärenden, tillsynsbesök kl 8.15

3 Drogenkäten - Birgitta Bergsten, Jennie Ronefors kl 8.30

4 Information angående Handlingsplan mot våldsbejakande

extremism - Birgitta Bergsten, kl 8.45

5 Svenskt teckenspråk - Birgitta Bergsten, kl 8.55

6 Information angående samordnare för nyanländas lärande

7 Interkommunal ersättning - Marie Steneland, kl 9.15

8 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 9.50

9 Regler förskola - Marie Steneland, kl 10.10

10 Beslut riktlinjer studiestartsstöd - Jakob Wide, kl 10.20

11 SYV-organisation - Jimmie Nilsson, kl 10.30

12 Redovisning betygsresultat nationella prov läsår 16/17

13 Sammanträdesdagar 2018 - Nils-Göran Jonasson, kl 10.50

15 Delegerande ärenden

Ordförande Stefan Willforss (C) Kallelse 2(1) Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 1(1) Barn- och utbildningsnämnden

§116 Fastställande av dagordning

§122 Information angående samordnare för nyanländas lärande

§131 Delegerande ärenden