Din position: Hem > Ljungby kommun > Demokratiberedningen > Sammanträde 2015-12-03

Sammanträde 2015-12-03

Datum
Klockan
13:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen

2 Uppföljning av Framtidsdagarna 2015 (Informationsärende).

3 Svar på motion om allmänpolitiska debatter (Kf).

4 Redovisning av uppdraget att utreda arbetsutskottens vara eller icke vara (informationsärende).

5 Sammanträdesdagar 2016 (Db).

6 Övriga frågor.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kallelse 1(1) Kommunfullmäktiges demokratiberedning
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (274 kb)

§1 Föregående protokoll.

§2 Uppföljning av Framtidsdagarna 2015 (Informationsärende).

§3 Svar på motion om allmänpolitiska debatter (Kf).

§4 Redovisning av uppdraget att utreda arbetsutskottens vara eller icke vara (informationsärende).

§5 Sammanträdesdagar 2016 (Db).