Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-08-27

Sammanträde 2013-08-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
GARVAREN, Ljungby, Strålforssalen

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Elisabeth Lindström Johannesson och Jan Lorentzson, ersättare Magnus Gunnarsson, tid och plats för justering: måndagen den 2 september kl. 16.00 på kansliavdelningen.

3 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

4 Inlämnande av motioner och interpellationer.

7 Policy för åtgärder vid extraordinär händelse.

8 Förändring av taxa för trävitt trä på Bredemads deponi.

9 Ansökan om kommunal borgen från Ryssby Garveri.

10 Beslut om uppdrag och arvode till vice ordförandena i nämnderna.