Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-12-17

Sammanträde 2013-12-17

Datum
Klockan
Plats

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Tryggve Svensson och Bo Ederström, ersättare Tomas Johansson, tid och plats för justering: torsdagen den 19 december kl. 16.00 på kansliavdelningen.

3 Information - Kökschefen på Bergalyckans förskola berättar om köksverksamheten på förskolan.

4 Information - Kommunchefen informerar om de etiska riktlinjerna.

5 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

6 Inlämnande av motioner och interpellationer.

7 Återbetalning av AFA premier. Svar på motion.

8 Ram för nyupplåning 2014 samt omsättning av lån.

9 Försäljning av truckhallen.

10 Upphörande av kvalitetsgarantier till förmån för andra kvalitetssystem.

11 Upphörande av policy för pensioner till förmån för verksamhetsplan för pensioner.

12 Ändring av sammanträdesdag för kommunfullmäktige i november 2014.

13 Valärende - Z Jelica (M).

14 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder, var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefon 0372-78 91 16, som kallar in ersättare. Föreslagna justerare som inte har möjlighet att närvara vid den föreslagna justeringstiden ombeds meddela kommunledningskontoret, så att nya förslag på justerare kan tas fram innan sammanträdet. Stefan Willforss Ordförande LJUNGBY KOMMUN KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige Vid eventuellt förhinder, var vänlig kontakta
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (110 kb)

§144 Fastställande av dagordning

§147 Inlämnande av motioner och interpellationer

§148 Återbetalning av AFA-premier Svar på motion.

§149 Ram för nyupplåning 2014 samt omsättning av lån

§150 Förändring i arbetet med kvalitetsgarantier

§151 Revidering av verksamhetsplan för pensioner för anställda

§152 Ändring av sammanträdesdag för fullmäktige i november 2014

§153 Valärende - Z Jelica