Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-01-27

Sammanträde 2014-01-27

Datum
Klockan
17.30
Plats
Tingshuset, Storgatan 26, Ljungby

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Tomas Johansson och Mats Karlsson, ersättare Matija Rafaj, tid och plats för justering: måndagen den 3 februari kl. 16.00 på kansliavdelningen.

3 Information: Rapport om näringslivet.

4 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

5 Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 Inlämnande av medborgarförslag.

7 Inga tvångsarbeten i vår kommun. Svar på motion.

8 Försäljning av truckhallen.

9 Inhämtande av fullmäktiges godkännande för fullföljande av fullmäktiges beslut om försäljning av fastigheten Aggregatet 1 i Ljungby.

10 Valärende - N Gustafsson (S).

11 Valärende - E Forsberg (MP).

12 Valärende - N Bondeson (M).

13 Valärende - M Paulsen (C).

14 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder, var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefon 0372-78 91 17, som kallar in ersättare. Föreslagna justerare som inte har möjlighet att närvara vid den föreslagna justeringstiden ombeds meddela kommunledningskontoret, så att nya förslag på justerare kan tas fram innan sammanträdet. Stefan Willforss Ordförande LJUNGBY KOMMUN KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige Vid eventuellt förhinder, var vänlig kontakta

§1 Information Näringslivschef Jan Melkersson presenterar Analys av näringslivet i Kronobergs län sedan 2012 års bokslut.

§3 Inlämnande av motioner och interpellationer

§4 Inlämnande av medborgarförslag

§5 Inga tvångsarbeten i vår kommun. Svar på motion.

§6 Försäljning av Truckhallen

§7 Inhämtande av fullmäktiges godkännande för fullföljande av fullmäktiges beslut om försäljning av fastigheten Aggregatet 1 i Ljungby

§8 Valärende - N Gustafsson

§9 Valärende - E Forsberg

§10 Valärende - N Bondeson

§11 Valärende - M Paulsen