Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-04-28

Sammanträde 2014-04-28

Datum
Klockan
17.30
Plats
Tingshuset, Storgatan 26, Ljungby

1 Ordföranden hälsar välkommen.

2 Förslag på justerare Harriet Kristensson och Maida Dzanic, ersättare Ann-Kristin Petersson, tid och plats för justering: måndagen den 5 maj kl. 16.00 på kansliavdelningen.

3 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

4 Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 Inlämnande av medborgarförslag och e-förslag.

6 Svar på motion angående bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

7 Svar på motion om valsedelställ vid valen 2014.

8 Svar på motion om högskolebehörighet för eleverna vid Sunnerbogymnasiet.

9 Svar på motion om utbildning i socioekonomisk teori och budget.

10 Svar på motion om frågestunden i fullmäktige.

11 Införande av webbTVsändningar från kommunfullmäktige.

12 Upprustning av Lagavallen. Beslut om projektering och genomförande.

13 Försäljning av fastigheten Minerva 6.

14 Tilläggsanslag investeringar.

16 Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet.

17 Instruktion till ombud vid 2013-års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen samt för IHD Industrihotell AB.

18 Revidering av reglementet för utdelning av minnesgåva och bordsflagga.

20 Redovisning av motioner som inte har besvarats inom ett år.

21 Redovisning av medborgarförslag.

22 Parlamentariska gruppens förslag till förändringar.

23 Valärende - M Liljedahl (S).

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (217 kb)

§22 Fastställande av dagordning

§24 Inlämnande av motioner och interpellationer

§25 Inlämnande av medborgarförslag

§26 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Svar på motion.

§27 Valsedelställ vid valen 2014 Svar på motion.

§28 Högskolebehörighet för eleverna vid Sunnerbogymnasiet Svar på motion.

§29 Utbildning i socioekonomisk teori och budget Svar på motion.

§30 Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige Svar på motion.

§31 Införande av webb-TV sändningar från kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag.

§32 Upprustning av Lagavallen Beslut om projektering och genomförande.

§33 Tilläggsanslag investeringar från 2013 till 2014

§34 Årsredovsining 2013

§35 Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet

§36 Instruktion till ombud vid 2013-års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen samt för IHD Industrihotell AB

§37 Revidering av reglementet för utdelning av minnesgåva och bordsflagga

§39 Redovisning av motioner som inte har besvarats inom ett år - april 2014

§40 Redovisning av medborgarförslag april 2014

§41 Parlamentariska gruppens förslag till förändringar i den politiska organisationen

§42 Valärende - M Liljedahl (S)