Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-09-29

Sammanträde 2014-09-29

Datum
Klockan
17.30
Plats
Tingshuset, Storgatan 26, Ljungby

1 Ordföranden hälsar välkommen.

3 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

4 Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 Inlämnande av medborgarförslag.

6 Vidareutbildning av undersköterskor till sjuksköterskor. Svar på motion.

7 Påbörja omgående projekt Lagavallen. Svar på motion.

8 Delårsbokslut 2014. (Kommunrevisionens yttrande publiceras på extranätet efter den 24 september.)

9 Taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

10 Taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagsstiftningen.

11 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt tobakslagen.

12 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt alkohollagen gällande försäljning av folköl.

13 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel.

14 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt strålskyddslagen.

15 Taxa för Ljungby kommuns kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter.

16 Ändring av upphandlingspolicyn.

17 Reglemente för krisledningsnämnden.

18 Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige.

19 Valärende - M Årenäs (MP).

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (248 kb)

§78 Inlämnande av motioner och interpellationer

§80 Vidareutbildning av undersköterskor till sjuksköterskor Svar på motion

§81 Påbörja omgående projekt Lagavallen Svar på motion

§82 Delårsbokslut och budgetuppföljning augusti 2014

§83 Taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

§84 Taxa för Ljungby kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och foderlagsstiftningen

§85 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt tobakslagen

§86 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt alkohollagen gällande försäljning av folköl

§87 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel

§88 Taxa för Ljungby kommuns tillsyn enligt strålskyddslagen

§89 Taxa för Ljungby kommuns kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter

§90 Revidering av upphandlingspolicyn

§91 Reglemente för krisledningsnämnden

§92 Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige