Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-01-26

Sammanträde 2015-01-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Tingssalen Storgatan 26, Ljungby

1 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 Inlämnande av motioner och interpellationer

3 Svar på interpellation om presidieresor och presidierepresentation.

4 Inlämnande av medborgarförslag.

5 Revidering av arvodesreglementet.

6 Försäljning av Truckhallen: Beslut om kommunal borgen till Friskis & Svettis.

7 Begär utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar inom hemtjänsten. Svar på motion.

8 Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelser, nämnder och utskott.

9 Omval i Märta Ljungbergs donationsfonds direktion.

10 Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kungörelse 1(1) Kommunfullmäktige
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (249 kb)

§2 Inlämnande av motioner och interpellationer

§3 Svar på interpellation om presidieresor och presidierepresentation

§4 Inlämnande av medborgarförslag

§5 Revidering av arvodesreglementet

§6 Försäljning av truckhallen Beslut om kommunal borgen

§7 Begär utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar inom hemtjänsten Svar på motion

§8 Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelser, nämnder och utskott

§9 Omval till Märta Ljungbergs donationsfonds direktion