Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-06-15

Sammanträde 2015-06-15

Datum
Klockan
17:30
Plats
Tingssalen Storgatan 26, Ljungby

1 . Redovisning från gemensamma nämnden.

2 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

3 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

4 . Inlämnande av medborgarförslag.

5 . Svar på interpellation om Trojatältet.

6 . Svar på motion om information vid tillsättning av god man och kontaktfamiljer.

7 . Svar på motion om skollokaler i Ljungby tätort.

8 . Svar på motion om nattis i hemmet.

9 . Försäljning av fastigheten Lamellen 15 "Truckhallen". Beslut om borgen.

10 . Begäran om tillägg av investeringsmedel i 2015 års budget för projekt om- och tillbyggnad av Ljungby Arena.

11 . Ändrade förutsättningar för årligt driftbidrag och särskilt bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar för budgetår 2015.

12 . Ljungby kommuns författningssamling för kommunal parkeringsövervakning.

13 . Höjd maxtaxa för förskola och fritidshem.

14 . Svar på motion om Hunsberget.

15 . Svar på motion om att ge Smålandsoperan en hemvist i Ljungby.

16 . Godkännande av årsredovisning Regionförbundet Södra Småland 2014 och beslut om fördelning av kapital.

17 . Revidering av tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare.

18 . Val av funktionärer till Stiftelsen Davidsonska Donationen.

19 . Årsredovisning VoB Kronoberg 2014.

20 . Årsredovisning Märta Ljungbergs Donationsfond 14.

21 . Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kungörelse
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (217 kb)

§40 Redovisning från gemensamma nämnden

§42 Inlämnande av motioner och interpellationer

§43 Inlämnande av medborgarförslag

§44 Svar på interpellation om Trojatältet

§45 Svar på motion om information vid tillsättning av god man och kontaktfamiljer

§46 Svar på motion om skollokaler i Ljungby tätort

§47 Svar på motion om nattis

§48 Försäljning av fastigheten Lamellen 15 "Truckhallen" Beslut om borgen

§49 Begäran om tillägg av investeringsmedel i 2015 års budget för projekt om- och tillbyggnad av Ljungby Arena

§50 Ändrade förutsättningar för årligt driftbidrag och särskilt bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar för budgetåret 2015

§51 Revidering av Ljungby kommuns författningssamling för kommunal parkeringsövervakning

§52 Höjd maxtaxa för förskola och fritidshem

§53 Svar på morion om Hunsberget

§54 Svar på motion om att ge Smålandsoperan en hemvist i Ljungby

§55 Årsredovisning Regionförbundet Södra Småland

§56 Revidering av tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare

§57 Val av funftionärer till Stiftelsen Davidsonska Donationen

§58 Årsredovisning VoB Kronoberg 2014

§59 Årsredvisning Märta Ljungbergs Donationsfond 2014