Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-09-28

Sammanträde 2015-09-28

Datum
Klockan
17:30
Plats
Tingssalen Storgatan 26, Ljungby

1 . Information om medborgardialog, av Lena Langlet, SKL.

2 . Information om Framtidsdagarna för år 7.

3 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

4 . Inlämnande av medborgarförslag.

5 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 . Svar på interpellation om personalpolitik.

7 . Svar på interpellation om lärarrekrytering.

8 . Svar på interpellation om barnfattigdom.

9 . Svar på motion om cykelväg mellan Ljungby och Ryssby.

10 . Svar på motion om ett projekt med 6-timmars arbetsdag.

11 . Svar på motion om ersättning för karensdag vid hallonsmittan.

12 . Avveckling och avregistrering av stiftelser.

13 . Godkännande av delårsbokslut och budgetuppföljning juni 2015.

14 . Antagande av policy för medborgardialog.

15 . Revidering av regler för partistöd.

16 . Godkännande av årsredovisning 2014 JA Nilssons donationsfond.

Ordförande, Ann-Charlotte Wiesel Kungörelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (310 kb)

§78 Information om medborgardialog

§79 Information om Framtidsdagarna för år 7

§80 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§81 Inlämnande av medborgarförslag

§82 Inlämnande av motioner och interpellationer

§83 Svar på interpellation om personalpolitik

§84 Svar på interpellation om lärarrekrytering

§85 Svar på interpellation om barnfattigdom

§86 Svar på motion om cykelväg mellan Ljungby och Ryssby

§87 Svar på motion om ett projekt med 6-timmars arbetsdag

§88 Svar på motion om ersättning för karensdag vid hallonsmittan

§89 Avveckling och avregistrering av stiftelser

§90 Godkännande av delårsbokslut och budgetuppföljning juni 2015

§91 Antagande av policy för medborgardialog

§92 Revidering av regler för partistöd

§93 Godkännande av årsredovisning 2014 JA Nilssons donationsfond