Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-10-26

Sammanträde 2015-10-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Tingssalen Storgatan 26, Ljungby

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 . Information av kommunrevisionen angående granskning av centrumförnyelsen.

3 . Information av kommunrevisionen angående revisionens uppföljning av tidigare granskning av gator och ledningar.

4 . Information av socialnämnden.

5 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

6 . Inlämnande av medborgarförslag.

8 . Revidering av policy för Ljungby kommuns lönepolitik.

9 . Antagande av policy för Ljungby kommuns arbetsgivarpolitik.

10 . Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige.

11 . Val av nämndemän 2016-2019.

12 . Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kungörelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (302 kb)

§94 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§95 Information av kommunrevisionen angående granskning av centrumförnyelsen

§96 Information av kommunrevisionen angående revisionens uppföljning av tidigare granskning av gator och ledningar

§97 Information av socialnämnden

§98 Inlämnande av motionen och interpellationer

§99 Inlämnande av medborgarförslag

§101 Revidering av Ljungby policy för kommuns lönepolitik

§102 Policy för Ljungby kommuns arbetsgivarpolitik

§103 Sammanträdesdagar 2016 för kommunfullmäktige

§104 Val av Nämndemän 2016-2019