Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-02-29

Sammanträde 2016-02-29

Datum
Klockan
17:30
Plats
Tingssalen Storgatan 26, Ljungby

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 . Information om beslutet angående höghastighetsjärnvägen.

3 . Information om miljö- och byggnämndens verksamhet.

4 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 . Inlämnande av medborgarförslag.

6 . Svar på motion om att höja äldres livskvalitet.

7 . Svar på motion om radioskugga.

8 . Revidering av arvodesreglementet.

9 . Revidering av tekniska nämndens reglemente.

10 . Revidering av policy för hälsa.

11 . Valärende - M Sitomaniemi (SD).

12 . Valärende - M Ericsson (SD).

13 . Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kungörelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (411 kb)

§28 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§29 Information om beslutet angående höghastighetsjärnvägen.

§30 Information om miljö- och byggnämndens verksamhet

§31 Inlämnande av motioner och interpellationer

§32 Inlämnande av medborgarförslag

§33 Svar på motion om att höja äldres livskvalitet

§34 Svar på motion om radioskugga

§35 Revidering av arvodesreglementet

§36 Revidering av tekniska nämndens reglemente

§37 Revidering av policy för hälsa

§38 Valärende M Sitomaniemi (SD)

§39 Valärende M Eriksson (SD)