Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-04-25

Sammanträde 2016-04-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Tingssalen Storgatan 26, Ljungby

OBS! Ändrad tid.
Fullmäktige inleds med en allmänpolitisk debatt kl. 17.00.
Tema: Kommu Läs mer...nens ekonomi och budget (inför beslut om budget 2017)

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

3 . Inlämnande av medborgarförslag.

4 . Svar på motion om projekt med 6-timmars arbetsdag på Brunnsgården

5 . Svar på motion om att öppna nya möjlighetet att rekrytera sjuksköterskor och undersköterskor till vår kommun.

6 . Svar på motion om aktivitetshus för ungdomar.

7 . Svar på motion om att anlägga en hinderbana.

8 . Svar på interpellation om varumärket Ljungby kommun

9 . Årsredovisning Ljungby kommun 2015.

10 . Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet.

11 . Godkännande av byggnation av fastighet i kvarteret Nålen 4.

12 . Begäran om tilläggsanslag för ombyggnation av Ljungberga plan 4.

13 . Överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner.

14 . Instruktion till ombud vid 2016-års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen samt för IHD Industrihotell AB.

15 . Revidering av arvodesreglemente för god man/förvaltare.

16 . Redovisning av uppdraget att utreda arbetsutskottens vara eller icke vara.

17 . Beslut om sammanträdeslokal för kommunfullmäktige augusti-december 2016.

18 . Redovisning av obesvarade motioner.

19 . Redovisning av medborgarförslag.

20 . Godkännande av ledamot från näringslivet till styrelsen för Ljungby Utveckling AB 16.

21 . Valärende - J Ahonen (V)

22 . Valärende - J Lundgren (M)

23 . Valärende - P Åberg (S)

24 . Meddelanden.

Ordförande Lars-Ove Johansson Kungörelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (385 kb)

§62 Allmänhetens frågestund och ledmöternas frågestund

§63 Inlämnande av motioner och interpellationer

§64 Inlämnande av medborgarförslag

§65 Svar på motion om projekt med 6-timmars arbetsdag på Brunnsgården

§66 Svar på motion om att öppna nya möjligheter att rekrytera sjuksköterskor och undersköterskor till vår kommun

§67 Svar på motion om aktivitetshus för ungdomar

§68 Svar på motion om att anlägga en hinderbana

§69 Svar på interpellation om Ljungbys varumärke

§70 Årsredovisning Ljungby kommun 2015

§71 Inlämnande av revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet

§72 Godkännande av byggnation av fastighet i kvarteret Nålen

§73 Begäran om tilläggsanslag för ombyggnation av Ljungberga plan 4

§74 Överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Älmhults, Ljungby och Markaryds kommuner

§75 Instruktion till ombud vid 2016-års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen samt för IHD Industrihotell AB

§76 Revidering av arvodesreglementet för god man/förvaltare

§77 Redovisning av uppdraget att utreda arbetsutskottens vara eller inte vara

§78 Beslut om sammanträdeslokal för kommunfullmäktige augusti- december 2016

§79 Redovisning av obesvarade motioner

§80 Redovisning av medborgarförslag

§81 Godkännande av ledamot från näringslivet till styrelsen för Ljungby Utveckling AB

§82 Valärende - J Ahonen (V)

§83 Valärende J Lundgren (M)

§84 Valärende P Åberg (S)