Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-01-30

Sammanträde 2017-01-30

Datum
Klockan
17:30
Plats
Ljungby Arena

1 . Information om entreprenörsregionen, arbetet med snabbtåg och landsbygdsutveckling. - Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Värnamo kommun

2 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

3 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

4 . Svar på interpellation om landsbygdspolitik.

5 . Svar på enkel fråga om godsmagasinet.

6 . Inlämnande av medborgarförslag.

7 . Svar på motion om giftfri förskola.

8 . Revidering av policy för kommunal borgen.

9 . Revidering av policy för kontroll av ekonomiska transaktioner.

10 . Revidering av policy för kredit- och kravhantering.

11 . Revidering av länsgemensam folkhälsopolicy.

12 . Valärende - E Jönsson (SD).

13 . Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kungörelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (343 kb)

§1 Information ­ Hans-Göran Johansson

§2 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§3 Inlämnande av motioner och interpellationer

§4 Svar på interpellation om landsbygdspolitik

§5 Svar på enkel fråga om Godsmagasinet

§6 Inlämnande av medborgarförslag

§7 Svar på motion om giftfri förskola

§8 Revidering av policy för kommunal borgen

§9 Revidering av policy för kontroll av ekonomiska transaktioner

§10 Revidering av policy för kredit- och kravhantering

§11 Revidering av länsgemensam hälsopolicy

§12 Valärende - E Jönsson (SD)