Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-03-27

Sammanträde 2017-03-27

Datum
Klockan
17:30
Plats
Ljungby Arena

1 . Information om aktuella frågor och aktiviteter i ungdomsrådet.

2 . Information från de kommunala bolagen Ljungby Holding AB, Ljungby Utveckling AB, Ljungbybostäder AB och Ljungby Energi AB.

3 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

4 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 . Svar på interpellation om hemlöshet.

6 . Svar på interpellation om vilka funktioner ingår i begreppet "kommunledningen".

7 . Svar på motion om attraktiv arbetsgivare.

8 . Svar på motion om arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

9 . Svar på motion om att erbjuda elcykel till kommunanställda som personalförmån.

10 . Svar på motion om cykel som personalförmån.

11 . Finansiering av projekteringsfas för Hjortsbergsskolan.

12 . Tilläggsanslag investeringar från 2016-2017.

13 . Utbetalning av partistöd 2017.

14 . Valärende Orvnäs (KB).

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (346 kb)

§21 Information om aktuella frågor och aktiviteter i ungdomsrådet

§22 Information från de kommunala bolagen

§23 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§24 Inlämnade av motioner och interpellationer

§25 Svar på interpellation om hemlöshet i Ljungby kommun

§26 Svar på interpellation om vilka funktioner som ingår i begreppet "kommunledning"

§27 Svar på motion om attraktiv arbetsgivare

§28 Svar på motion om arbetsmarknadspolitisk åtgärd

§29 Svar på motion om att erbjuda elcykel till kommunanställda som personalförmån

§30 Svar på motion om cykel som personalförmån

§31 Finansiering av projekteringsfas för Hjortsbergsskolan

§32 Tilläggsanslag investeringar från 2016-2017

§33 Utbetalning av partistöd

§34 Valärende B-O Orvnäs (KB)