Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-10-23

Sammanträde 2017-10-23

Datum
Klockan
17:00
Plats
Ljungby Arena

OBS! Ändrad tid

1 Allmänpolitisk debatt:

Hur lever invånarna i Ljungby kommun avseende energi och miljö år 2035? Hur kan Ljungby kommun som organisation bidra till detta?

2 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

3 Inlämnande av motioner och interpellationer.

4 Svar på interpellation om arbetsmiljöåtgärder som finansieras via konto avsatt för tillgänglighetsåtgärder.

5 Svar på interpellation om schemaläggningssystemet Time Care Planning.

6 Inlämnande av medborgarförslag.

7 Svar på motion om yrkesutbildning för invandrare (YFI).

8 Svar på motion om stadsodling.

9 Svar på motion om anonyma jobbansökningar.

10 Svar på motion om tillgänglighetsperspektiv i tjänsteskrivelser.

11 Revidering av arvodesreglemente för gode män och förvaltare.

13 Redovisning av obesvarade motioner.

14 Redovisning av obesvarade medborgarförslag.

15 Valärende - Ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden (C).

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (338 kb)

§107 Allmänpolitisk debatt om energi och miljö

§108 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§109 Inlämnande av motioner och interpellationer

§110 Svar på interpellation om arbetsmiljöåtgärder som finansierats via konto för tillgängllighetsåtgärder

§111 Svar på interpellation om schemaläggningssystemet Time Care Planning

§112 Inlämnande av medborgarförslag

§113 Svar på motion om yrkesutbildning för invandrare

§114 Svar på motion om stadsodling

§115 Svar på motion om anonyma jobbansökningar

§116 Svar på motion om tillgänglighetsperspektiv i tjänsteskrivelser

§117 Revidering av arvodesreglemente för gode män och förvaltare 2017

§119 Redovisning av obesvarade motioner

§120 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

§121 Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden (C)