Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-12-18

Sammanträde 2017-12-18

Datum
Klockan
17:30
Plats
OBS!! Tingshuset, Storgatan OBS!

1 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

2 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

3 . Inlämnande av medborgarförslag.

4 . Svar på interpellation om utbildning av vikarier till undersköterskor.

5 . Tilläggsäskande, ny- och ombyggnation av Bergalyckan.

6 . Svar på motion om idrottsutbildning för flickor, med inriktning ishockey.

7 . Svar på motion om lokalt ishockeygymnasium.

8 . Antagande av Policy för näringsliv.

9 . Antagande av Policy för landsbygdsutveckling.

10 . Borgenförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.

11 . Bildande av ekonomisk förening Smålands Sjörike.

12 . Antagande av ny förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera.

13 . Valärende - ledamot i tekniska nämnden (c).

14 . Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel Kungörelse
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (345 kb)

§140 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§141 Inlämnande av motioner och interpellationer

§142 Inlämnande av medborgarförslag

§143 Svar på interpellation om utbildning av vikarier till undersköterskor

§144 Tilläggsäskande, ny- och ombyggnation av Bergalyckan

§145 Svar på motion om idrottsutbildning för flickor, med inriktning ishockey

§146 Svar på motion om lokalt ishockeygymnasium

§147 Antagande av Policy för näringsliv

§148 Antagande av Policy för landsbygdsutveckling

§149 Borgenförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

§150 Bildande av ekonomisk förening Smålands Sjörike

§151 Antagande av ny förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera

§152 Valärende ­ ledamot i tekniska nämnden