Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2019-01-28

Sammanträde 2019-01-28

Datum
Klockan
17:30
Plats
Ljungby Arena

1 . Information om kommunens arbete för barnens bästa enligt Skottlandsmodellen.

2 . Information om demokratiberedningens arbete under mandatperioden 015-018.

3 . Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.

4 . Inlämnande av motioner och interpellationer.

5 . Svar på motion om parkeringshus i Ljungby.

6 . Inlämnande av medborgarförslag.

7 . Ram för nyupplåning 2019 samt omsättning av lån.

8 . Överlämnande av färdtjänsthandläggning till Region Kronoberg.

9 . Överlämnande av handlingar om färdtjänst och riksfärdtjänst.

10 . Ändring av renhållningsordning.

11 . Ändring av renhållningstaxan.

12 . Tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare.

13 . Upphävande av beslut om val av auktoriserad revisor i Märta Ljungbergs donationsfond.

14 . Meddelanden.

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel (M) Kallelse
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (336 kb)

§1 Informationsärenden

§2 Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund

§3 Inlämnande av motioner och interpellationer

§4 Svar på motion om parkeringshus i Ljungby

§5 Inlämnande av medborgarförslag

§6 Ram för nyupplåning 2019 samt omsättning av lån

§7 Överlämnande av färdtjänsthandläggning till Region Kronoberg

§8 Överlämnande av handlingar om färdtjänst och riksfärdtjänst

§9 Ändring av renhållningsordning

§10 Ändring av renhållningstaxan

§11 Tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare

§12 Upphävande av beslut om val av auktoriserad revisor i Märta Ljungbergs donationsfond