Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2019-02-12

Sammanträde 2019-02-12

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen

1 Fastställande av dagordning

2 Information om biblioteksutredning

3 Ljungbybostäders byggnation av kvarteret Uttern

4 Information om uppdrag att öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna

5 Löpande uppdatering av stora kommunala planer

6 Fördelning av schablonersättning för nyanlända

7 Dokumenthanteringsplan för tillfälliga handlingar

8 Upphandling av multifunktionsskrivare

9 Tilläggsäskande från Kultur- och fritidsnämnden om golv i Ljungby arena

10 Verksamhetsberättelse för kommunledningsförvaltningen

11 Tilläggsanslag för investeringar från år 2018 till 2019

12 Revidering av tidsplan för översiktsplan

13 Kommunstyrelsen rapporterar från näringsliv och råden

§28 Information om biblioteksutredning

§29 Ljungbybostäders byggnation av kvarteret Uttern

§30 Information om uppdrag att öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna

§31 Löpande uppdatering av stora kommunala planer

§32 Fördelning av schablonersättning för nyanlända

§33 Dokumenhanteringsplan för tillfälliga handlingar

§34 Upphandling av multifunktionsskrivare

§35 Tilläggsäskande från Kultur- och fritidsnämnden om golv i Ljungby arena

§36 Verksamhetsberättelse från kommunledningsförvaltningen

§37 Tilläggsanslag för investeringar från år 2018 till 2019

§38 Revidering av tidsplan för översiktsplan

§39 Kommunstyrelsen rapporterar från näringsliv och råden

§40 Redovisning av meddelanden