Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-08-12

Sammanträde 2014-08-12

Datum
Klockan
8.00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Kommunhuset, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Magnus Gunnarsson

2 Godkännande av försäljning av fastigheten Minerva 6 i bolagsform.

3 Ekonomisk överenskommelse avseende utlåning och försäljning av Sunnerbohov/Trojahallen.

4 Ansökan om etablering av vindkraftspark i Kånna.

5 Ändring av detaljplan för Bolmstad 2:10 (Mjälens camping).

6 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda från och med valet 2014.

7 Framtid Kronoberg - Unga utanför arbetsmarknaden.

8 Vision för entreprenörsregionen.

9 Inrätta industrimuseum i Stålgjuteriets lokaler. Svar på motion.

10 Börja med alla offentliga ärenden på nämndssammanträdena. Svar på medborgarförslag.

11 Val av nytt personuppgiftsombud.

12 Valärende - J Lyckvall.

13 Europeiska Trafikantveckan i september.

14 Bildandet av Region Kronoberg.

15 Kommunstyrelsen informerar.

17 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

18 Redovisning av delegationsbeslut.

19 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefonnummer 0372-78 91 17 varifrån ersättare kallas. Ann-Charlotte Wiesel Ordförande Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2014 Anslag budget 300 000 kr Disponerat 0 kr Förslag 0 kr Återstår 300 000 kr Medel för EU-projekt 2014 Anslag budget 1 000 000 kr Disponerat (Leader Linné avgift) 0 kr Återstår 1 000 000 kr KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (10 kb)

§84 Försäljning av fastigheten Minerva 6

§85 Ekonomisk överenskommelse avseende utlåning och försäljning av Sunnerbohov/Trojahallen

§86 Ansökan om etablering av vindkraftspark i Kånna

§87 Ändring av detaljplan för Bolmstad 2:10 (Mjälens camping)

§88 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda från valet 2014

§89 Framtid Kronoberg - Unga utanför arbetsmarknaden

§90 Vision för entreprenörsregionen

§91 Svar på motion angående att inrätta industrimuseum i Stålgjuteriets lokaler

§92 Svar på medborgarförslag angående att börja med alla offentliga ärenden på nämndssammanträdena

§93 Val av nytt personuppgiftsombud

§94 Valärende - J Lyckvall

§95 Förse valställen med partiernas namn

§96 Informationsärenden

§97 Redovisning av delegeringsbeslut