Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-12-01

Sammanträde 2015-12-01

Datum
Klockan
08:00
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrum Bolmen

1 Samarbetsavtal med Markaryd om överförmyndarverksamhet.

2 Redovisning av översyn av organisationen för trygghets-, säkerhets- och beredskapsarbetet.

3 Behov av platser för ensamkommande 2016, riktlinjer och info för fördelningstal

4 Svar på motion om underlag vid anställningar inom äldreomsorg (Kf).

5 Svar på medborgarförslag om Söderled i Lagan (Ks).

6 Riktlinjer för bedömning av ansökningar om medel ur Dahlin-fonden (Ks).

7 Svar på medborgarförslag om att uppmuntra matserveringar att bjuda på vanligt vatten till maten (Ks).

8 Svar på motion om en hundrastgård i stan (Kf).

9 Svar på motion om lobbyism (Kf).

10 Revidering av överförmyndarens reglemente (Kf).

11 Fastställande av verksamhetsplan för resultatenheter (Ks).

12 Revidering av verksamhetsplan för sociala investeringar (Ks).

13 Deltagande i Green Charge fas 2 (Ks).

14 Svar på motion om att samordna undervisning för barn med annat modersmål än svenska (Kf).

16 Nytt från Region Kronoberg.

19 Redovisning av delegationsbeslut.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (276 kb)

§186 Fastställande av dagordning

§187 Svar på medborgarförslag om Söderleden i Lagan

§188 Riktlinjer för bedömning av ansökningar om medel ur Dahlin-fonden

§189 Svar på medborgarförslag om att uppmuntra matserveringar att bjuda på vanligt vatten till maten

§190 Svar på motion om en hundrastgård i stan

§191 Svar på motion om lobbyism

§192 Revidering av överförmyndarnämndens reglemente

§193 Verksamhetsplan för resultatbalansering

§194 Verksamhetsplan för sociala investeringar

§195 Deltagande i Green Charge fas 2

§196 Svar på motion om att samordna undervisning för barn med annat modersmål än svenska

§197 Informationsärenden

§198 Redovisning av delegationsbeslut