Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-02-09

Sammanträde 2016-02-09

Datum
Klockan
08:30
Plats
Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Revidering av tekniska nämndens reglemente (Kf).

3 Svar på motion om att höja äldres livskvalitet (Kf).

4 Svar på motion om radioskugga (Kf).

5 KLFs verksamhetsberättelse 2015 (Ks).

6 Revidering av arvodesreglementet (Kf).

7 Revidering av policy för hälsa (Kf).

8 Revidering av verksamhetsplan för hälsa (Ks).

9 Svar på medborgarförslag om toaletter i Kronoskogen och på hälsans stig (Ks).

10 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning (Ks).

11 Fördelning av medel för att hantera den rådande flyktingsituationen (Ks).

12 Inventering av byggbar mark i kommuner (Ks). - Per-Olov Almqvist, Lennart Dahlberg

13 Analys av näringslivsklimatet i Ljungby kommun, BISNOD.

14 Redovisning av utredningen om möjligheterna att förenkla eller ta bort biståndsbedömningen när det gäller särskilt boende.

15 Uppföljning av uppdrag gällande intern kontroll av introduktion för nyanställda.

16 Information från mötet med Sverigeförhandlingen.

17 Redovisning av delegationsbeslut.

18 Redovisning av meddelanden.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen

§27 Fastställande av dagordning

§28 Revidering av tekniska nämndens reglemente

§29 Svar på motion om att höja äldres livskvalitet

§30 Svar på motion om radioskugga

§31 Kommunledningsförvaltningens verksamhetsberättelse 2015

§32 Revidering av arvodesreglementet

§33 Revidering av policy för hälsa

§34 Revidering av verksamhetsplan för hälsa

§35 Svar på medborgarförslag om toaletter i Kronoskogen och på Hälsans stig

§36 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning

§37 Fördelning av medel för att hantera den rådande flyktingsituationen

§38 Inventering av byggbar mark i kommuner

§39 Informationsärenden

§40 Redovisning av delegationsbeslut

§41 Redovisning av meddelanden