Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-12-06

Sammanträde 2016-12-06

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Ändring i taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken - täkter (Kf).

3 Beslut om samråd av bostadsförsörjningsprogram för Ljungby kommun (Ks).

4 Ram för nyupplåning 2017 samt omsättning av lån (Kf).

5 Verksamhetsplan för miljöfond (Ks).

6 Införande av statistikverksamhet (Ks).

8 Svar på motion om att starta utbildning för nyanlända i Ljungby (Kf).

9 Gör iordning en fotbollsplan vid Astradskolan. Svar på motion (Kf).

10 Angående trafiksituationen i Ljungby centrum, Vilse i pannkakan. Svar på motion (Kf).

11 Svar på motion om minnesplats för Dick Meijer i Ljungby Arena (Kf).

12 Svar på motion om att utreda fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern (Kf).

13 Yttrande över vägplan för ombyggnad av E4 Ljungby-Toftanäs delen Kånna-Lagan i Ljungby kommun (Ks).

14 Redovisning av delegationsbeslut.

15 Redovisning av meddelanden.

16 Kommunstyrelsen informerar.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (276 kb)

§192 Fastställande av dagordning

§193 Ändring i taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken ­ täkter

§194 Beslut om samråd av bostadsförsörjningsprogram för Ljungby kommun

§195 Ram för nyupplåning 2017 samt omsättning av lån

§196 Verksamhetsplan för miljöfond

§197 Införande av statistikverksamhet

§198 Policy för bredband

§199 Svar på motion om att starta utbildning för nyanlända i Ljungby

§200 Gör iordning en fotbollsplan vid Astradskolan. Svar på motion

§201 Angående trafiksituationen i Ljungby centrum, Vilse i pannkakan. Svar på motion

§202 Svar på motion om minnesplats för Dick Meijer i Ljungby Arena

§203 Svar på motion om att utreda fritidsgård för ungdomar i gymnasieåldern

§204 Yttrande över vägplan för ombyggnad av E4 Ljungby-Toftanäs delen Kånna-Lagan i Ljungby kommun

§205 Revidering av beslut om sanktionsavgift vid olovligt nyttjande av offentlig plats i Ljungby kommun

§206 Valärende - J Svensson

§207 Redovisning av delegationsbeslut

§208 Redovisning av meddelanden

§209 Informationsärenden