Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-01-10

Sammanträde 2017-01-10

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

OBS! Ärendet "Revidering av Ljungby kommuns vindkraftsplan" behandlas ca. kl. 11.00

1 Fastställande av dagordning

2 Antagande av Verksamhetsplan för minskad nedskräpning (Ks).

4 Revidering av policy för kommunal borgen (Kf).

5 Revidering av policy för kontroll av ekonomiska transaktioner (Kf).

6 Revidering av policy för kredit- och kravhantering (Kf).

7 Kompetensbehovsanalys för företagen i Ljungby kommun 2016 (informationsärende).

8 Redovisning av sponsorpengar (informationsärende).

9 Revidering av länsgemensam folkhälsopolicy (Kf).

10 525 timmarsbarnen (informationsärende).

11 Uppföljning från arbetsgruppen gällande mer rörelse i skolan (informationsärende).

12 Svar på motion om giftfri förskola (Kf).

13 Projekt Riktning Ljungby (informationsärende).

14 Ansökan om medel för integrationsaktiviteter i förvaltningarna (informationsärende).

15 Redovisning av intern kontroll - Säkerställning av underlag för upphandlingar (informationsärende).

16 Valärende - M Åberg Johansson (S).

17 Revidering av Ljungby kommuns vindkraftsplan. Beslut om samråd. (Ks).

18 Redovisning av meddelanden.

19 Kommunstyrelsen informerar.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2017 Anslag budget 250 000 kr Disponerat 0 kr Återstår 0 kr Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (274 kb)

§1 Antagande av Verksamhetsplan för minskad nedskräpning

§3 Revidering av policy för kommunal borgen

§4 Revidering av policy för kontroll av ekonomiska transaktioner

§5 Revidering av policy för kredit- och kravhantering

§6 Revidering av länsgemensam folkhälsopolicy

§7 Svar på motion om giftfri förskola

§8 Valärende ­ M Åberg Johansson (S)

§9 Revidering av Ljungby kommuns vindkraftsplan. Beslut om samråd

§10 Informationsärenden

§11 Redovisning av meddelanden