Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-03-14

Sammanträde 2017-03-14

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

1 Fastställande av dagordning

2 Finansiering av projekteringsfas för Hjortsbergsskolan.

3 Tilläggsanslag investeringar från 2016-2017.

4 Resultatbalansering från 2016-2017.

5 Internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen 2017.

6 Ansökningar om medel ur sociala investeringsfonden.

7 Svar på motion om attraktiv arbetsgivare.

8 Svar på motion om arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

9 Svar på motion om att erbjuda elcykel till kommunanställda som personalförmån.

10 Svar på motion om cykel som personalförmån.

11 Remissvar till den Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1.

12 Antagande av verksamhetsplan och handlingsplan för klimatanpassning.

13 Projektplan för revidering av översiktsplan för Ljungby kommun.

14 Finansiering av projektledare för arbetet med cykelled Bolmen.

16 Utbetalning av partistöd 2017.

17 Redovisning av delegationsbeslut.

18 Redovisning av meddelanden.

19 Kommunstyrelsen informerar.

Ordförande Magnus Gunnarsson (M) Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (276 kb)

§20 Finansiering av projekteringsfas för Hjortsbergsskolan

§21 Tilläggsanslag investeringar från 2016-2017

§22 Resultatbalansering från 2016 till 2017

§23 Internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen 2017

§24 Ansökningar om medel ur sociala investeringsfonden

§25 Svar på motion om attraktiv arbetsgivare

§26 Svar på motion om arbetsmarknadspolitisk åtgärd

§27 Svar på motion om elcykel som personalförmån

§28 Svar på motion om cykel som personalförmån

§29 Remissvar till den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1

§30 Antagande av verksamhetsplan och handlingsplan för klimatanpassning

§31 Projektplan för revidering av översiktsplan för Ljungby kommun

§32 Finansiering av projektledare för arbetet med cykelled Bolmen runt

§33 Utbetalning av partistöd 2017

§34 Informationsärenden

§35 Redovisning av delegationsbeslut

§36 Redovisning av meddelanden