Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-12-05

Sammanträde 2017-12-05

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

1 Fastställande av dagordning.

2 Ekonomisk redovisning av socialnämnden (informationsärende).

3 Tilläggsäskande, ny- och ombyggnation av Bergalyckan (Kf)

4 Svar på motion om idrottsutbildning för flickor, med inriktning ishockey (Kf).

5 Svar på motion om lokalt ishockeygymnasium (Kf).

6 Policy för näringsliv (Kf).

7 Medlemskap och bidrag till föreningen Tunga Fordon (Ks)

8 Redovisning av hur sponsorpengarna har använts 2017 (informationsärende).

9 Verksamhetsplan för bredband (Ks)

10 Policy för landsbygdsutveckling (Kf)

11 Avsiktsförklaring - Samverkan kring bredbandsutbyggnad i Region Kronoberg (Ks).

12 Borgenförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. (Kf)

13 Bildande av ekonomisk förening Smålands Sjörike (Kf)

14 Antagande av ny förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera (Kf)

15 Revidering av översiktsplanen - Programdialog (Ks).

16 Uppföljning av projekt Blåljusinstruktör (informationsärende).

17 Revidering av verksamhetsplan gällande etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda (Ks)

18 Redovisning av meddelanden.

19 Kommunstyrelsen informerar.

Ordförande Magnus Gunnarsson (M) Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (277 kb)

§163 Fastställande av dagordning

§164 Tilläggsäskande, ny- och ombyggnation av Bergalyckan

§165 Svar på motion om idrottsutbildning för flickor, med inriktning ishockey

§166 Svar på motion om lokalt ishockeygymnasium

§167 Policy för näringsliv

§168 Medlemskap i föreningen Tunga Fordon

§169 Verksamhetsplan för bredband

§170 Policy för landsbygdsutveckling

§171 Avsiktsförklaring ­ Samverkan kring bredbandsutbyggnad i Region Kronoberg

§172 Borgenförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

§173 Bildande av ekonomisk förening Smålands Sjörike

§174 Antagande av ny förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera

§175 Revidering av översiktsplanen ­ Programdialog

§176 Revidering av verksamhetsplan gällande etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

§177 Redovisning av meddelanden

§178 Informationsärenden