Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2019-01-15

Sammanträde 2019-01-15

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen

1 Fastställande av dagordning

2 Ram för nyupplåning 2019 samt omsättning av lån

4 Svar på motion om att bilda resursklasser

5 Överlämnande av färdtjänsthandläggning till Region Kronoberg

Christoffer Mowide, Greger Larsson, Per Svensson

6 Överlämnande av handlingar om färdtjänst och riksfärdtjänst

Christoffer Mowide
Fika! ____________________________________________________________________

7 Ändring av renhållningsordning

8 Ändring av renhållningstaxan

9 Svar på motion om parkeringshus i Ljungby

10 Hållbar översiktlig planering

11 Tjänstgöringsgrad för inkallande av ersättare

12 Upphävande av beslut om val av auktoriserad revisor

13 Val till kommunstyrelsens arbetsutskott

14 Val till kommunstyrelsens personalutskott

15 Val till Kommuninvests föreningsstämma 2019

16 Val till föreningen Tunga fordon

17 Val till Entreprenörsregionens styrelse

18 Val till Entreprenörsregionens utvecklingsråd

19 Val till Föreningen Europakorridoren

20 Val av stämmoombud till bolagsstämmor för kommunala bolag

21 Val av kontaktpolitiker till Ungdomsrådet

22 Val av ansvarig för internationella frågor

23 Val till brottsförebyggande rådet

24 Val av ordförande i kommunala pensionärsrådet

25 Val av ordförande i kommunala tillgänglighetsrådet

26 Kommunstyrelsen rapporterar

§1 Fastställande av dagordning

§2 Ram för nyupplåning 2019 samt omsättning av lån

§3 Upphandling av byggmaterial

§4 Svar på motion om att bilda resursklasser

§5 Överlämnande av färdtjänsthandläggning till Region Kronoberg

§6 Överlämnande av handlingar om färdtjänst och riksfärdtjänst

§7 Ändring av renhållningsordning

§8 Ändring av renhållningstaxan

§9 Svar på motion om parkeringshus i Ljungby

§10 Hållbar översiktlig planering

§11 Tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare

§12 Upphävande av beslut om val av auktoriserad revisor till Stiftelsen Märta Ljungbergs donationsfond

§13 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott

§14 Val av kommunstyrelsens personalutskott

§15 Val av representant på Kommuninvests föreningsstämma 2019

§16 Val till föreningen Tunga fordon

§17 Val till Entreprenörsregionens styrelse

§18 Val till Entreprenörsregionens utvecklingsråd

§19 Val till föreningen Europakorridoren

§20 Val av stämmoombud till bolagsstämmor för kommunala bolag

§21 Val av kontaktpolitiker till Ungdomsrådet

§22 Val av ansvarig för internationella frågor

§23 Val till Brottsförebyggande rådet

§24 Val av ordförande i kommunala pensionärsrådet

§25 Val av ordförande i kommunala tillgänglighetsrådet

§26 Kommunstyrelsen rapporterar

§27 Redovisning av meddelanden