Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2014-04-23

Sammanträde 2014-04-23

Datum
Klockan
13:15
Plats
Teaterbiograf Grand

1 (2)

2 . Godkännande av dagordning

4 . Ekonomiskt utfall till och med mars 201

5 . Information från Ljungbergmuseets styrelse

7 . Medborgarförslag - Lägg alla offentliga ärenden i början av nämndsammanträdena

8 . Kulturplan prioriteringsområden

9 . Upprustning Grand

- Godkännande programfas, begäran om medel för projekterings- och genomförandefaserna

10 . Projekt Sickinge ridanläggning

- Godkännande programfas, begäran om medel för projekterings- och genomförandefaserna

11 . Kultur- och fritidsnämndens omvärldsanalys

12 . Övergripande mål för kultur- och fritidsnämnden 2015

13 . Budgetäskanden drift 2015

14 . Budgetäskanden investeringar 2015-2019

15 . Fördelning av överskott från 2013

16 . Förfrågan om köp av fastigheten på Kungsgatan 27

17 . Granskning över detaljplan för Bolmstad 2:10

19 . Synpunktsstatistik kvartal 1 2014

20 . Information från presidiet

22 . Övriga frågor

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kultur- och fritidsförvaltningen som kallar ersättare. Anders Bondeson Ann-Kristin Gunnarsson Ordförande Administrativ handläggare anders.bondeson@ljungby.se ann-kristin.gunnarsson@ljungby.se KALLELSE
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (144 kb)

§37 Godkännande av dagordning

§38 Föregående protokoll

§39 Ekonomisk utfall till och med mars 2014

§41 Medborgarförslag ­ Lägg alla offentliga ärenden i början av nämndsammanträdena

§43 Kulturplan Ljungby kommun

§44 Projekt Sickinge ridanläggning

§45 Övergripande mål för kultur- och fritidsnämden 2015

§46 Budgetäskanden drift 2015

§47 Budgetäskanden investeringar 2015-2019

§48 Kultur- och fritidsnämndens omvärldsanalys

§49 Fördelning av överskott från 2013

§50 Förfrågan om köp av fastigheten på Kungsgatan 27 (Sven Ljungbergs födelsehem)

§51 Granskning över detaljplan för Bolmstad 2:10

§53 Synpunktsstatistik kvartal 1 2014

§54 Information från presidiet