Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2016-06-22

Sammanträde 2016-06-22

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

Uppföljning

3 Turistbyråns verksamhet

4 Ekonomiuppföljning till och med maj 2016

Beslutsärenden

5 Entledigande och val av nytt personuppgiftsombud

6 Medborgarförslag - Skyltning torvkolsanläggningen i Kronoskogen

10 Värdegrund för godkännande av utbetalning av föreningsbidrag

12 Bidragsansökan Hälsohörnan Lidhult

Uppföljning

13 Delegationsärende

Information

14 Information från presidie och rådsrepresentanter

16 Övriga frågor

Ordförande Marcus Walldén Underrättelse 1(1) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (227 kb)

§36 Fastställande av dagordning

§38 Turistbyråns verksamhet

§39 Ekonomiuppföljning till och med maj 2016

§40 Entledigande och val av nytt personuppgiftsombud

§41 Medborgarförslag - Skyltning torvkolsanläggningen i Kronoskogen

§42 Priser och stipendier 2016

§43 Intern kontroll 2016

§44 Värdegrund för godkännande av utbetalning av föreningsbidrag

§45 Uppsägning hyresavtal skateboardlokal Ljungby

§46 Bidragsansökan från föreningen Hälsohörnan Lidhult

§48 Information från presidie och rådsrepresentanter