Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2013-10-23

Sammanträde 2013-10-23

Datum
Klockan
Plats

1 Förslag till justerare: Niklas Bondesson (M)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Diverse ärenden:

3 Sammanträdesdagar 2014.

Beslut om sammanträdesdagar för miljö- och byggnämndens ärendegenomgång, arbetsutskott och nämnd - Lise-Lotte Jonasson

4 Budget 2014.

Beslut om godkännande - Anna Andersson

5 Miljö- och byggnämndens mål 2014.

Beslut om antagande - Anna Andersson

Information och frågor - Diverse

Bygg ärenden:

6 Berghem 1:7, anläggning av informationsplats samt informationsskylt.

Ansökan om bygglov i efterhand samt byggsanktionsavgift - Jonny Engström

7 Elinge 8:28, klagomål ovårdad byggnad.

Upphävande av vitesföreläggande om rivning samt bortforslande av rivningsmaterial - Jonny Engström

8 Ryssby 13:1, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande vid vite - Therese Lindström

9 Ljunga 2:22 (Ljunga Västergård 2), tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande vid vite - Therese Lindström

10 Ljunga 2:22, (Ljunga Västergård 1), tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

Föreläggande vid vite - Therese Lindström

11 Eka 3:10 och 3:13, ändrad användning från ladugård/stall till hunddagis.

Ansökan om bygglov - Sarah Cederström

Information och frågor - Bygg

Plan ärenden:

12 Detaljplan för Prästgården 1 i Ljungby.

Beslut om antagande - Jonny Engström

13 Detaljplan för del av Trotteslöv 1:39 med flera på södra industriområdet i Lagan.

Beslut om granskning - Anna Aracsy

14 Upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteret Staren i Ljungby.

Beslut om upphävande - Anna Aracsy

15 Detaljplan för Bolmstad 2:59 mellan Tallbacken och Mjälen.

Beslut om avskrivning av planuppdrag - Anna Aracsy

16 Detaljplan för Fritiden 2 med flera i Ljungby.

Beslut om antagande - Ulla Gunnarsson

17 Detaljplan för Bolmstad 2:10, Mjälens camping

Beslut om samråd - Ulla Gunnarsson

Information och frågor - Plan

Miljö ärenden:

18 Skeen 6:2, nedskräpning av fastighet.

Utdömande av vite - Victoria Kullenberg

19 Skeen 3:23 och Skeen 3:24, nedskräpning av fastighet.

Utdömande av vite - Victoria Kullenberg

20 Össlöv 4:11, spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde.

Beslut om tillstånd - Victoria Kullenberg

21 Kånna 9:11, nedskräpning av fastighet.

Upphävande av föreläggande av löpande vite och nytt föreläggande vid vite - Linda Bergqvist

22 Elinge 8:28, nedskräpning av fastighet.

Föreläggande vid vite - Linda Bergqvist

23 Taxa timavgift livsmedel.

Förslag till kommunfullmäktige om ändring av taxa - Ann-Sofi Persson
Information och frågor - Miljö

24 Meddelanden

25 Delegationsbeslut