Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2013-12-11

Sammanträde 2013-12-11

Datum
Klockan
Plats

1 Förslag till justerare: Niklas Bondesson (M)

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

3 Policy och verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun.

Yttrande till tekniska utskottet - Henrik Johansson Information och frågor - Diverse Bygg ärenden:

4 Torlarp 4:2, nybyggnad av ett enbostadshus samt garage.

Ansökan om förhandsbesked - Therese Lindström

6 Hölminge 3:5, nybyggnad av fyra enbostadshus med tillhörande garage.

Ansökan om strandskyddsdispens - Sarah Cederström

7 Repslagaren 4, klagomål på skymmande häck.

Upphävande av vitesföreläggande - Jonny Engström Information och frågor - Bygg Plan ärenden:

8 Namn på ny rondell inom detaljplan för del av Ljungby 7:130 med flera.

Fastställande av namn - Anna Aracsy

9 Kvartersnamn inom detaljplan för del av Ljungby 7:184 med flera.

Fastställande av namn - Anna Aracsy

10 Detaljplan för del av Trotteslöv 1:39 med flera.

Beslut om antagande - Anna Aracsy

11 Detaljplan för Flattinge 3:4 med flera.

Beslut om antagande - Ulla Gunnarsson

12 Detaljplan för Solrosen 2.

Beslut om planuppdrag - David Karlsson Information och frågor - Plan Miljö ärenden:

12 Skeen 2:6, olovliga åtgärder inom strandskyddat område.

Yttrande till länsstyrelsen - Thomas Hultquist

13 Behovsutredning på miljöavdelningen för år 2014-2016 samt verksamhetsplan för år 2014.

Beslut om antagande - Thomas Hultquist Information och frågor - Miljö

14 Meddelanden

15 Delegationsbeslut

Godkännande av redovisning Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta miljö- och byggförvaltningen på telefonnummer 0372-78 92 76 varifrån ersättare kallas. Kent Danielsson Ordförande

§1 Förslag till justerare: Caroline Henrysson (S)

§2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

§3 Policy och verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun.

§4 Torlarp 4:2, nybyggnad av ett enbostadshus samt garage.

§5 Hölminge 3:5, nybyggnad av fyra enbostadshus med tillhörande garage.

§6 Repslagaren 4, klagomål på skymmande häck.

§7 Namn på ny rondell inom detaljplan för del av Ljungby 7:130 med flera.

§8 Kvartersnamn inom detaljplan för del av Ljungby 7:184 med flera.

§9 Detaljplan för del av Trotteslöv 1:39 med flera.

§10 Detaljplan för Flattinge 3:4 med flera.

§11 Detaljplan för Solrosen 2.

§12 Skeen 2:6, olovliga åtgärder inom strandskyddat område.

§13 Behovsutredning på miljöavdelningen för år 2014-2016 samt verksamhetsplan för år 2014.