Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2015-12-16

Sammanträde 2015-12-16

Datum
Klockan
13:00
Plats
Vidöstern

1 Val av justerare: Lars Nordqvist (M)

2 Fastställande av dagordning

4 Delegationsbeslut

Information och frågor diverse Miljö

5 Norret 1:7, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

6 Toftaholm 1:28, Toftaholm 1-4, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

7 Toftaholm 1:28, Toftaholm 6 och 9, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

8 Toftaholm 1:57, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

9 Torarp 2:82, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

10 Håringe 1:24, ansökan om utdömande av vite samt föreläggande om nytt förbud mot utsläpp av vite.

11 Nöttja 7:24, föreläggande med löpande vite om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

12 Bollstad 1:8, ansökan om strandskyddsdispens för förstärkning av pir.

13 Replösa 4:8 och Replösa 4:40, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av dagvattenanläggning.

Information och frågor miljö Plan

14 Beslut om granskning av detaljplan för del av Minerva 6 med flera, Terrazahuset i Ljungby

15 Upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteren Cypressen, Kastanjen, Läkträdet, Poppeln, Slänten, Sänkan och Tirfing i Ljungby.

Information och frågor plan Bygg

16 Bolmsö-Skeda 1:6, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.

17 Åby 3:32, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.

Information och frågor bygg Ordförande Kent Danielsson (C) Dagordning 1(2) Miljö- och byggnämnden

§1 Val av justerare: Lars Nordqvist (M)

§3 Meddelande och information

§5 Norret 1:7, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§6 Toftaholm 1:28, Toftaholm 1-4, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§7 Toftaholm 1:28, Toftaholm 6 och 9, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§8 Toftaholm 1:57, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§9 Torarp 2:82, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§10 Håringe 1:24, ansökan om utdömande av vite samt föreläggande om nytt förbud mot utsläpp av vite.

§11 Nöttja 7:24, föreläggande med löpande vite om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§12 Bollstad 1:8, ansökan om strandskyddsdispens för förstärkning av pir.

§13 Replösa 4:8 och Replösa 4:40, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av dagvattenanläggning.

§14 Beslut om granskning av detaljplan för del av Minerva 6 med flera, Terrazahuset i Ljungby

§15 Upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteren Cypressen, Kastanjen, Läkträdet, Poppeln, Slänten, Sänkan och Tirfing i Ljungby.

§16 Bolmsö-Skeda 1:6, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.

§17 Åby 3:32, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.

§185 Fastställande av dagordning