Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2017-04-19

Sammanträde 2017-04-19

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen, Storgatan 6 i Ljungby

1 . Fastställande av dagordning

2 . Meddelande och information

4 . Utökning av personalbudget med avdelningschef.

5 . Budget 2018

Information och frågor diverse Bygg

6 . Brännebassalt 1:, ansökan om utdömande av vite samt nytt föreläggande med vite om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

7 . Ivla 2:8, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med garage.

8 . Hjälmaryd 4:37, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med garage.

9 . Städet 14, ansökan om bygglov för nybyggnad av nitrogentank.

10 . Torlarp 6:4, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus.

11 . Hjälmaryd 4:19, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med garage.

12 . Hyveln 1 och Yxan 1, ansökan om bygglov för nybyggnad av en industri.

Information och frågor bygg • Ljungö 5, avvikelse mot gällande detaljplan. - Plan

13 . Beslut om antagande av detaljplan för Malörten 1 med flera, Hångers (Klövervägens förskola) i Ljungby.

14 . Beslut om samråd för detaljplan för Berghem 1:24, (Hotell Ljungby) i Ljungby.

15 . Beslut om samråd för detaljplan för Södra Ljungkullen 6, centrum i Ljungby.

Information och frågor plan Miljö

16 . Yttrande till mark- och miljödomstolen om ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för anäggande av bro vid Hallsjö för väg E4, målnummer M592-17.

17 . Ivla 10:18, upphävande samt nytt föreläggande med vite om nedskräpning.

§55 . Fastställande av dagordning

§56 . Meddelande och information

§60 Brännebassalt 1:, ansökan om utdömande av vite samt nytt föreläggande med vite om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

§61 Ivla 2:8, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med garage.

§62 Hjälmaryd 4:37, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med garage.

§63 Städet 14, ansökan om bygglov för nybyggnad av nitrogentank.

§64 Torlarp 6:4, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus.

§65 Hjälmaryd 4:19, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med garage.

§66 Hyveln 1 och Yxan 1, ansökan om bygglov för nybyggnad av en industri.

§68 Beslut om antagande av detaljplan för Malörten 1 med flera, Hångers (Klövervägens förskola) i Ljungby.

§69 Beslut om samråd för detaljplan för Berghem 1:24, (Hotell Ljungby) i Ljungby.

§69 Beslut om samråd för detaljplan för Södra Ljungkullen 6, centrum i Ljungby.

§70 Yttrande till mark- och miljödomstolen om ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för anäggande av bro vid Hallsjö för väg E4, målnummer M592-17.

§71 Ivla 10:18, upphävande samt nytt föreläggande med vite om nedskräpning.