Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2019-01-16

Sammanträde 2019-01-16

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen

1 Fastställande av dagordning

2 Val av socialnämndens arbetsutskott för tiden 2019-2022

3 Val av en representant och en ersättare i brottsförebyggande rådet för tiden 2019-2022

4 Val av en representant och en ersättare i ungdomsrådet för tiden 2019-2022

5 Förordnande av personer med kompletterande beslutanderätt för tiden 2019-2022

6 Gallring av pappershandlingar som skannats till Treserva

7 Redovisning av resultatet på socialnämndens internkontrollplan 2018

9 LOV-ersättning hemtjänst 2019

10 Aktualisering handlingsplan ekonomi 2019

11 Kontaktpolitiker för tiden 2019-2022

12 Information om nämndens verksamhet

14 Information om arbetet med internkontrollplan 2019

15 Tidplan ekonomi socialnämnden 2019

16 Information om arbete med Holmsborgsområdet

17 Pilotprojekt enligt Skottlandsmodellen

18 Aktuellt läge avseende nämndens övertagande av arbetsmarknadsfrågor, organisation m.m.

20 Delegationsbeslut, sekretess

22 Övriga frågor

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§1 Fastställande av dagordning

§2 Val av socialnämndens arbetsutskott för tiden 2019-2022

§3 Val av en representant och en ersättare i brottsförebyggande rådet för tiden 2019-2022

§4 Val av två kontaktpolitiker i ungdomsrådet för tiden 2019-2022

§5 Förordnande av personer med kompletterande beslutanderätt för tiden 2019-2022

§6 Gallring av pappershandlingar som skannats till Treserva

§8 Beslutsattestanter 2019

§9 LOV-ersättning hemtjänst 2019

§10 Aktualisering handlingsplan ekonomi 2019

§11 Kontaktpolitiker för tiden 2019-2022

§12 Informationsärenden