Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-09-24

Sammanträde 2014-09-24

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

3 Analys av kommunens hemtjänstkostnader, återrapportering av uppdraget

4 Svar på motion om delade turer

5 Svar på motion om ökad satsning för personal inom äldreomsorg

6 Yttrande - plangranskning över detaljplan för Höjden 1, Kvarnarna i Ljungby

7 Svar på medborgarförslag "Anställ helgpersonal till informationsdisken på Åsikten"

8 Svar på medborgarförslag "Inför telefonservice för äldreomsorgen"

10 Information om införandet av Treserva

11 Information från industri och service

12 Information om anhörigveckan

13 Information om SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken)

14 Information om mobila teamet, flykting

15 Information om familjecentralen

16 Minnesanteckningar ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst

17 Information från brottsförebyggande rådet

19 Upphandling elektromekaniskt låssystem, arbetsmaterial

20 Klagomål/synpunkter maj-augusti 2014, sekretess

22 Delegationsbeslut, sekretess

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (127 kb)

§85 Fastställande av dagordning

§87 Svar på motion om delade turer

§88 Svar på medborgarförslag "Anställ helgpersonal till informationsdisken på Åsikten"

§89 Svar på medborgarförslag "Inför telefonservice för äldreomsorgen"

§90 Organisationsöversyn

§91 Analys av kommunens hemtjänstkostnader

§92 Svar på motion om ökad satsning för personal inom äldreomsorg

§93 Yttrande ­ plangranskning över detaljplan för Höjden 1, Kvarnarna i Ljungby

§94 Upphandling av elektromekaniskt låssystem

§95 Informationsärenden

§96 Aktuellt inom verksamheten