Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-11-26

Sammanträde 2014-11-26

Datum
Klockan
Plats

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärende

4 Ärende till personalutskott angående tillskapande av utbildningsplatser för undersköterskor

5 Ordinarie sammanträdesdagar 2015

6 Nytt reglemente för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

7 Utökning av en tjänst familjerättssekreterare gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

10 Yttrande över revisionsrapport Granskning av kommunens flyktingverksamhet

11 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

12 Information från Sjöriket Allservice

14 Bemanningstäthet på särskilt boende

16 Upphandling av informationstjänst

17 Analys av kommunens hemtjänstkostnader, slutrapport

18 Information om biståndsbedömning

19 Projekt "Skyddsängel Carro- våld i nära relation"

20 Information om rekryteringsbehov

21 Redovisning av socialförvaltningens sjukfrånvaro

22 Information om familjecentralen

23 Minnesanteckningar ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst

27 Delegationsbeslut, sekretess

Ordförande Arne Johansson Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (128 kb)

§112 Fastställande av dagordning

§115 Ärende till personalutskottet angående tillskapande av utbildninsplatser för undersköterskor

§117 Ordinarie sammanträdesdagar 2015

§118 Nytt reglemente för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

§119 Utökning av en tjänst familjerättssekreterare gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

§120 Yttrande över revisionsrapport Granskning av kommunens flyktingmottagande

§122 Aktuellt inom verksamheten

§123 Informationsärenden

§124 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

§125 Bemanningstäthet på särskilda boende

§127 Inköp av informationstjänst

§128 Projekt "Skyddsängel Carro ­ våld i nära relation"

§129 Redovisning av socialförvaltningens sjukfrånvaro