Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-02-17

Sammanträde 2016-02-17

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Bokslut/verksamhetsberättelse 2015

3 Höjning av högkostnadsskydd

4 Erbjudande från arbetsgivaren om extra ersättning till sjuksköterskor/distriktssköterskor under sommaren 2016

5 Utredning kring fortsättning på BAL 2016

6 Svar på motion om att avgiften till hyresgästföreningen bör vara en del av försörjningsstödet

7 Svar på motion om att införa ett fadderskapsprogram för flyktingar

12 Meddelanden, delvis sekretess

13 Delegationsbeslut, sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (224 kb)

§7 Bokslut/verksamhetsberättelse 2015

§8 Höjning av högkostnadsskydd

§9 Utredning kring fortsättning på BAL 2016

§10 Svar på motion om att avgiften till hyresgästföreningen bör vara en del av försörjningsstödet

§11 Erbjudande från arbetsgivaren om extra ersättning till sjuksköterskor/distriktssköterskor under sommaren 2016

§12 Svar på motion om att införa ett fadderskapsprogram för flyktingar

§13 Informationsärenden