Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2016-03-23

Sammanträde 2016-03-23

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (231 kb)

§15 Fastställande av dagordning

§16 SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2015

§17 Svar på motion "Öppna för nya möjligheter att rekrytera sjuksköterskor och undersköterskor till vår kommun"

§18 Uppdrag till förvaltningen

§19 Svar på motion angående projekt med sex timmars arbetsdag

§20 Idéfas nytt gruppboende på tomten Pumpan 2

§21 Patientsäkerhetsberättelse 2015

§22 Yttrande angående utdelning ur Dahlin-fonden 2016

§23 Ändring av beslut om nämndens representanter i brottsförebyggande rådet

§25 Utredning enligt lex Sarah (situationen kring mottagande av ensamkommande flyktingbarn) Komplettering till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

§26 Informationsärenden