Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2015-04-21

Sammanträde 2015-04-21

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Resultatbalansering för tekniska förvaltningen 2014-2015.

3 Begäran om omdisponering och tilläggsäskande av investeringsmedel i 2015 års budget, fastighetsavdelningen.

4 Omfördelning av investeringsbudget 2015, gatuavdelningen.

5 Övergripande mål för tekniska förvaltningen 2016.

6 Behovsanalys/Omvärldsanalys drift.

8 Sluta klippa delar av grönområdena och ge humlor och bin en chans. Svar på medborgarförslag.

9 Upphandling av maskin- och transporttjänster.

10 Upphandling av snöröjningstjänster.

11 Upphandling av flisning och omhändertagande av trä.

12 Nyttjanderättsavtal, Bråna 3:38.

13 Biblioteket i Lidhult. Hyresavtal.

14 Effektivisering av lokalutnyttjandet.

15 Hyreskontrakt. Kv Aspebacken 25.

16 Kommunens brand- och olycksutredningar.

17 Fondering av medel för VA-investeringar.

21 Finessutbildning läsplattor.

Ordförande Karl-Gustaf Sundgren Kallelse 1(2) Tekniska nämnden

§1 Fastställande av dagordning

§2 Resultatbalansering för tekniska förvaltningen 2014-2015.

§3 Begäran om omdisponering och tilläggsäskande av investeringsmedel i 2015 års budget, fastighetsavdelningen.

§4 Omfördelning av investeringsbudget 2015, gatuavdelningen.

§5 Övergripande mål för tekniska förvaltningen 2016.

§6 Behovsanalys/Omvärldsanalys drift.

§7 Investeringsplan 2016-2020.

§8 Sluta klippa delar av grönområdena och ge humlor och bin en chans. Svar på medborgarförslag.

§9 Upphandling av maskin- och transporttjänster.

§10 Upphandling av snöröjningstjänster.

§11 Upphandling av flisning och omhändertagande av trä.

§12 Nyttjanderättsavtal, Bråna 3:38.

§13 Biblioteket i Lidhult. Hyresavtal.

§14 Effektivisering av lokalutnyttjandet.

§15 Hyreskontrakt. Kv Aspebacken 25.

§16 Kommunens brand- och olycksutredningar.

§17 Fondering av medel för VA-investeringar.

§21 Finessutbildning läsplattor.