Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2015-05-18

Sammanträde 2015-05-18

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Studiebesök gång- och cykeltunnlar.

3 Utformning av tunnel under väg 25. (Beslut i TN)

4 Revidering av Ljungby kommuns författningssamling för kommunal parkeringsövervakning. - (Beslut i TN)

5 Upprättande och upphävande av lokala trafikföreskrifter i centrala Ljungby. - (Beslut i TN)

6 Upprättande av lokala trafikföreskrifter på Norrleden i Ljungby. - (Beslut i TN)

7 Markavtal avseende fibernät i Agunnaryd. - (Beslut i TN)

8 Nyttjanderättsavtal Ljungby IF. - (Beslut i TN)

9 Förvärv av ett område av fastigheten Tofta 3:16 i Ljungby kommun. - (Beslut i TN)

10 Använd Smålänningens gamla lokaler till skollokaler. Yttrande över motion. - (Beslut i TN)

11 Redovisning av reviderad plan för egenkontroll. - (Information)

12 Insamling av förpackningar och tidningar. - (Information)

13 Stora projekt. - (Information)

14 Studiebesök på parkavdelningen.

15 Klipp grönytorna oftare. Svar på medborgarförslag. (Beslut i TN)

16 Utredning av hundrastgård och koppeltvång. - (Information)

17 Budgetuppföljning till och med mars 2015.

18 Delegerade ärenden. (Beslut om godkännande.)

19 Meddelanden.(Beslut om godkännande.)

Ordförande Karl-Gustaf Sundgren Kallelse 1(2) Tekniska nämnden