Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2015-06-15

Sammanträde 2015-06-15

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Cykelvägen Ljungby/Lagan, utformning av underfart väg 25. (Information)

3 Storgatan i Lidhult. (Information)

4 Centrumplanen. (Information)

5 Gångfartsområde, tillfällig lokal trafikföreskrift. (Information)

6 30 km/timme i Södra Ljunga, hela vägen förbi affären. Svar på medborgarförslag. (Beslut i TN)

7 Hundrastgård i Ljungby. Svar på medborgarförslag.

8 Återbrukshus på Bredemad. Svar på medborgarförslag. (Beslut i TN)

9 Sortering av sopor. (Information)

10 Plockanalys av hushållsavfall. (Information)

11 Ambitionsnivå Restaurang Åsikten. (Information)

12 Räddsam Kronoberg. (Information)

15 Studiebesök på räddningstjänsten.

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (78 kb)

§1 Fastställande av dagordning

§2 Cykelvägen Ljungby/Lagan, utformning av underfart väg 25. (Information)

§3 Storgatan i Lidhult. (Information)

§4 Centrumplanen. (Information)

§5 Gångfartsområde, tillfällig lokal trafikföreskrift. (Information)

§6 30 km/timme i Södra Ljunga, hela vägen förbi affären. Svar på medborgarförslag. (Beslut i TN)

§7 Hundrastgård i Ljungby. Svar på medborgarförslag.

§8 Återbrukshus på Bredemad. Svar på medborgarförslag. (Beslut i TN)

§9 Sortering av sopor. (Information)

§10 Plockanalys av hushållsavfall. (Information)

§11 Ambitionsnivå Restaurang Åsikten. (Information)

§12 Räddsam Kronoberg. (Information)

§15 Studiebesök på räddningstjänsten.