Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2015-08-25

Sammanträde 2015-08-25

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Överlåtelse av arrendeavtal, Scoutstugan i Ryssby. - (Beslut i TN)

3 Få till stånd en cykelväg mellan Ljungby och Ryssby snarast. Svar på motion. - (Beslut i KF)

4 Ombyggnation av bibliotekets tak. Finansiering. - (Beslut i KF.)

5 Gångfartsområde centrala Ljungby, lokal trafikföreskrift.- (Beslut i TN)

7 Delårsprognos till och med juni 2015. - (Information)

8 Kost, äldreomsorgen. - (Information)

11 Meddelanden.

Ordförande Karl-Gustaf Sundgren Kallelse 1(1) Tekniska nämnden