Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2017-03-21

Sammanträde 2017-03-21

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Slurryhantering. (Information)

3 Synpunkter och felanmälningar 2016. (Information)

4 Måluppfyllelse 2016. (Information)

5 Uppdrag om solkarta. (Beslut i TN)

6 Fjärrvärme, Björket etapp B och framåt. (Beslut i TN)

7 Fotbollsplan vid Astradskolan. Svar på motion. (Beslut i KF)

8 Vindkraftplan. Beslut om yttrande. (Beslut i TN)

9 Turistskyltar. Svar på medborgarförslag. (Beslut i TN)

10 Avgränsningssamråd för miljöbedömning nationell transportplan 2018-2029. Beslut om yttrande. (Beslut i TN)

11 Återställning efter arrendeupplåtelse inom fastigheten Nöttja 6:6 i Ljungby kommun. (Beslut i TN)

12 Lokala trafikföreskrifter vid skolor och förskolor. (Beslut i TN)

13 Lokal trafikföreskrift Midsommarvägen. (Beslut i TN)

14 Lokala trafikföreskrifter om förbud mot parkering i vändplats på Karlsro industriområde. (Beslut i TN)

15 Övergångsställen i Lidhult. Svar på motion. (Beslut i TN)

16 Resultat av medarbetarenkät. (Inga handlingar. Information)

17 Sjukfrånvaro. (Information)

18 Anmälan om beslut fattade på delegation.

19 Tekniska nämnden informerar.

20 Meddelanden.

Ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) Kallelse 1(2) Tekniska nämnden

§1 Fastställande av dagordning

§2 Slurryhantering. (Information)

§3 Synpunkter och felanmälningar 2016. (Information)

§4 Måluppfyllelse 2016. (Information)

§5 Uppdrag om solkarta. (Beslut i TN)

§6 Fjärrvärme, Björket etapp B och framåt. (Beslut i TN)

§7 Fotbollsplan vid Astradskolan. Svar på motion. (Beslut i KF)

§8 Vindkraftplan. Beslut om yttrande. (Beslut i TN)

§9 Turistskyltar. Svar på medborgarförslag. (Beslut i TN)

§10 Avgränsningssamråd för miljöbedömning nationell transportplan 2018-2029. Beslut om yttrande. (Beslut i TN)

§11 Återställning efter arrendeupplåtelse inom fastigheten Nöttja 6:6 i Ljungby kommun. (Beslut i TN)

§12 Lokala trafikföreskrifter vid skolor och förskolor. (Beslut i TN)

§13 Lokal trafikföreskrift Midsommarvägen. (Beslut i TN)

§14 Lokala trafikföreskrifter om förbud mot parkering i vändplats på Karlsro industriområde. (Beslut i TN)

§15 Övergångsställen i Lidhult. Svar på motion. (Beslut i TN)

§16 Resultat av medarbetarenkät. (Inga handlingar. Information)

§17 Sjukfrånvaro. (Information)

§18 Anmälan om beslut fattade på delegation.

§19 Tekniska nämnden informerar.