Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2017-05-16

Sammanträde 2017-05-16

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Förbättra Bräkentorps friluftsområde. Svar på medborgarförslag (Beslut i TN)

3 Projekt Rescue Service, Sydafrikaprojektet. (Information)

4 Budgetuppföljning till och med mars 2017. Prognos 2017. (Information)

5 Stadsodling. Svar på motion. (Beslut i KF)

6 Lekplats i Brunnsparken. (Beslut i TN)

7 Redovisning av arkeologirapport, Sallebro. (Information)

8 Användningsområden och praktisk nytta av geografiskt informationssystem, GIS. (Information)

9 Upphandling Bergalyckan. (Beslut i TN)

10 Upphandling av nybyggnation Hjortsbergsskolan. (Beslut i TN)

11 Upphandling av anläggning av ny parkeringssituation vid Hjortsbergsskolan. (Beslut i TN)

12 Parkeringsförbud på Strömgatan. Svar på medborgarförslag. (Beslut i TN)

13 Utveckling av bilpoolen. (Beslut i TN)

14 Revisionsrapport om vattentäkter. Yttrande. (Beslut i TN)

15 Nytt verksamhetsområde, Bäck. (Beslut i KF)

16 Granskning av kommunens arbete med skydd av dricksvattentäkt samt planering av reservvatten. Svar på revisionsrapport. (Beslut i KS)

17 Mindre reningsverk. Svar på motion. (Beslut i KF)

18 Handlingsplan baserad på resultatet i medarbetarenkäten. (Information)

19 Anmälan om beslut fattade på delegation.

20 Tekniska nämnden informerar.

22 Meddelanden.

Ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) Kallelse 1(2) Tekniska nämnden