Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2017-11-22

Sammanträde 2017-11-22

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Upphandling av skorstensfejarmästare. (Beslut i TN)

3 Nedskräpning i centrum. Papperskorgar utan lock. (Beslut i TN)

4 Täckning av driftskostnader för lek- och aktivitetspark i Brunnsparken. Nedläggning av mindre lekparker. (Beslut i TN)

5 Förlängning av intraprenadavtal för Restaurang Åsikten. (Beslut i TN)

6 Lokala trafikföreskrifter på parkering vid korsningen Fabriksgatan/Stationsgatan. (Beslut i TN)

7 Revidering av Ljungby kommuns författningssamling för kommunal parkeringsövervakning. (Beslut i TN)

8 Intern kontroll 2017; reservkraft. (Beslut i TN)

9 Intern kontroll 2017; driftstopp på grund av vattenläcka. (Beslut i TN)

10 Fördyring av upphandling, tilläggsäskande. (Beslut i KF)

11 Upphandling av ramavtal, byggtjänster. (Beslut i TN)

12 Upphandling av ramavtal, VS-tjänster. (Beslut i TN)

13 Upphandling av ramavtal, el-arbeten. (Beslut i TN)

14 Tillägg till kontrakt, Nålen 4. (Beslut i TN)

15 Tilläggsäskande, förskoleprojekt. (Information i TN. Beslut i KF)

16 Tilläggsäskande av driftmedel för rivningar 2018. (Beslut i KF)

17 Investeringstakt avseende ledningsnätsförnyelse, VA. (Information)

18 Anmälan om beslut fattade på delegation.

19 Tekniska nämnden informerar.

21 Övriga ärenden

Ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) Kallelse 1(2) Tekniska nämnden