Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2018-01-09

Sammanträde 2018-01-09

Datum
Klockan
08:00
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Upphandling av byggnation av Klövervägens förskola. (Beslut i TN)

3 Specialkoster från och med 2018. (Information)

4 Verksamhetsberättelse 2017. (Information)

5 Rivning av Villa Villekulla, upphävande av beslut. (Beslut i TN)

6 Flytt av driftbudget från 2017 till 2018 för rivningskostnader. (Beslut i KS)

7 Hundrastgård i Kronoskogen. Svar på medborgarförslag. (Beslut i TN)

8 Tillägg till vindkraftplanen. (Beslut i TN) (Handlingar: http://www.ljungby.se/vindkraft )

9 Tekniska nämnden informerar.

10 Anmälan om beslut fattade på delegation.

12 Övriga ärenden

Ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) Kallelse 1(1) Tekniska nämnden