Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2014-01-21

Sammanträde 2014-01-21

Datum
Klockan
kl.16
Plats
Tändstickspalatset, Stockholm

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 10/2013-12-17

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN

7 Reviderad delegationsordning och delegationsförteckning för äldrenämnden

Dnr 102-563/2013
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Reviderad instruktion för behandling av personuppgifter enligt PuL för äldrenämnden

Dnr 40602-562/2013
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ny klassificeringsstruktur för äldrenämnden 2014

Dnr 40601-543/2013
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Omedelbar justering

10 Ansökan om Omvårdnadslyftet med inriktning 2014

Dnr 108-561/2013
Handläggare: Linda Wikman Tel. 508 36 222
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Anmälan av kontorsyttrande om Remiss av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Yttrande till kommunstyrelsen senast den 7 januari 2014, dnr 325-1784/2013
Dnr 201-534/2013
Handläggare: Linda Wikman Tel 508 36 222
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan om erhållen prestationsersättning från Socialstyrelsen för lokala värdighetsgarantier

13 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd nr 1 från 2014-01-14

(Utsändes per e-post och dukas)

14 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor nr 9 från 2013-12-02

15 Anmälan av postlista för tiden 2013-12-01 - 2013-12-31