Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2014-09-23

Sammanträde 2014-09-23

Datum
Klockan
kl.16
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset, Stockholm

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Tertialrapport 2 för äldrenämnden år 2014

8 Remiss av Betänkandet "Våld i nära relationer - en folkhälsofråga" ( SOU 2014:49)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 001-1003/2014, yttrande senast 2014-09-25
Dnr 150-270/2014
Handläggare: Linda Wikman Tel. 508 36 222
Omedelbar justering

9 Remiss av Program för HBTQ-frågor 2014-2017

10 Remiss av förslag till revidering av "Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass"

12 Remiss av motion av Ann-Margarethe Livh (V) om stadens skyldighet att leva upp till rättigheter som gäller i finskt förvaltningsområde

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 337-756/2014, yttrande senast 2014-09-30
Dnr 150-207/2014
Handläggare: Daniel Lindfors Tel. 508 36 235

13 Remiss av Rekommendation att teckna avtal med Stockholms Landsting om att etablera och gemensamt finansiera ett regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-897/2014, yttrande senast 2014-10-01
Dnr 150-272/2014
Handläggare: Annica Dominius Tel. 508 36 237

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Redovisning av arbetet: Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad

Dnr 530-252/2014
Handläggare: Jonas Wilhelmsson Tel. 508 36 212
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL kap 4 § 1 för kvartal 2 år 2014

Dnr 410-268/2014
Handläggare: Daniel Lindfors Tel. 508 36 235
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 2 år 2014

Dnr 38/2014 och dnr 510-169/2014
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel 508 36 204

17 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för juli 2014

Dnr 122-94/2014
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 16 september 2014

19 Postlista för tiden 2014-06-01 - 2014-08-31

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§12 Remiss av motion av Ann-Margarethe Livh (V) om stadens skyldighet att leva upp till rättigheter som gäller i finskt förvaltningsområde

§13 Remiss av Rekommendation att teckna avtal med Stockholms Läns Landsting om att etablera och gemensamt finansiera ett regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet

§14 Redovisning av arbetet: Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad

§15 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL kap 4 §1 för kvartal 2 år 2014

§16 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 2 år 2014

§17 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för juli 2014 med prognos för året

§18 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från den 16 september 2014 och protokoll från det gemensamma rådet för funktionshinderfrågor för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden från den 18 september 2014

§19 Anmälan av postlista för tiden från och med 2014-06-01 till och med 2014-08-31